18.04.2021, 0

Бюджет

                                                                    

УКРАЇНА

БОГОРОДЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

сьоме демократичне скликання

( двадцять друга сесія)

 

РІШЕННЯ

20" грудня 2018 року                                                                                        N 794

Про селищний бюджет

смт.Богородчани
(назва адміністративно-територіальної одиниці)

на _______2019________ рік
(бюджетний період)

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування", Законом України «Про Державний бюджет України» Богородчанська селищна  рада

 вирішила:

1. Визначити на 2019 рік:

доходи селищного бюджету у сумі 12 007 500 гривень, у тому числі доходи загального фонду селищного бюджету – 12 000 000 гривень та доходи спеціального фонду селищного бюджету – 7 500 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки  селищного  бюджету у сумі 12 007 500 гривень, у тому числі видатки загального фонду  селищного  бюджету – 7 360 000 гривень та видатки спеціального фонду  селищного  бюджету – 4 647 500 гривень;

профіцит за загальним  фондом  селищного  бюджету у сумі 4 640 000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом  селищного  бюджету у сумі 4 640 000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів  селищного  бюджету у розмірі 5800 гривень, що становить 0,005 відсотків видатків загального фонду  селищного бюджету, визначених цим пунктом;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядником коштів  селищного бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами  згідно з додатками  3 до цього рішення.

     3. Затвердити структуру апарату селищної ради (додаток 6).

4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 4 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм , та затвердити дані програми, згідно з додатком 5 до цього рішення.

6. Установити, що до доходів загального фонду  селищного  бюджету належать доходи, визначені статтями 66 Бюджетного кодексу України, та трансферти, що передаються з інших місцевих бюджетів.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного  бюджету на 2019 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 69 1 Бюджетного кодексу України, та субвенцій , що передаються з інших бюджетів . Джерелами формування у частині фінансування є кошти, які передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду бюджету), визначені пунктом 10 частини1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

8. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками  селищного бюджету видатки загального фонду на:

      оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

9. Зазначити повноваження щодо здійснення позик на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

10. Зазначити положення щодо забезпечення головним розпорядником коштів селищного бюджету виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетною установою, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

11. Надати право селищній раді за погодженням з постійною комісією селищної ради з питань бюджету при внесенні змін та доповнень до тимчасової та відомчої класифікації приводити у відповідність до неї доходи, видатки і фінансування селищного бюджету з подальшим затвердженням на сесії селищної ради.

12. Дане рішення набуває чинності  з 1 січня 2019 року.

13. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

14. Контроль за виконанням рішення покласти на голову селищної ради (Р.Д.Заремба ) і постійну комісію селищної ради з питань бюджету (Сидорик Н.В.)

 

Голова селищної ради                              Ростислав Заремба

 

 

Додаток 1

     

до рішення Богородчанської селищної ради

 

"Про селищний бюджет на 2019 рік"

 
       

ДОХОДИ

місцевого бюджету на 2019 рік

 
         

(грн)

 

Код

Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

усього

у тому числі бюджет розвитку

 
 

1

2

3

4

5

6

 

10000000

Податкові надходження

11243500,00

11236000,00

7500,00

0,00

 

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

400,00

400,00

0,00

0,00

 

11020000

Податок на прибуток підприємств

400,00

400,00

0,00

0,00

 

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

400,00

400,00

0,00

0,00

 

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

45000,00

45000,00

0,00

0,00

 

13010000

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

45000,00

45000,00

0,00

0,00

 

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)

45000,00

45000,00

0,00

0,00

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

4464600,00

4464600,00

0,00

0,00

 

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

585000,00

585000,00

0,00

0,00

 

14021900

Пальне

585000,00

585000,00

0,00

0,00

 

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)

2550000,00

2550000,00

0,00

0,00

 

14031900

Пальне

2550000,00

2550000,00

0,00

0,00

 

14040000

Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

1329600,00

1329600,00

0,00

0,00

 

18000000

Місцеві податки

6726000,00

6726000,00

0,00

0,00

 

18010000

Податок на майно

2911000,00

2911000,00

0,00

0,00

 

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

11000,00

11000,00

0,00

0,00

 

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

67000,00

67000,00

0,00

0,00

 

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

3000,00

3000,00

0,00

0,00

 

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

590000,00

590000,00

0,00

0,00

 

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

160000,00

160000,00

0,00

0,00

 

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

1420000,00

1420000,00

0,00

0,00

 

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

100000,00

100000,00

0,00

0,00

 

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

560000,00

560000,00

0,00

0,00

 

18030000

Туристичний збір

7000,00

7000,00

0,00

0,00

 

18030200

Туристичний збір, сплачений фізичними особами

7000,00

7000,00

0,00

0,00

 

18050000

Єдиний податок

3808000,00

3808000,00

0,00

0,00

 

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

800000,00

800000,00

0,00

0,00

 

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

3008000,00

3008000,00

0,00

0,00

 

19000000

Інші податки та збори

7500,00

0,00

7500,00

0,00

 

19010000

Екологічний податок

7500,00

0,00

7500,00

0,00

 

19010100

Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)

7500,00

0,00

7500,00

0,00

 

20000000

Неподаткові надходження

764000,00

764000,00

0,00

0,00

 

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

764000,00

764000,00

0,00

0,00

 

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

720000,00

720000,00

0,00

0,00

 

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

240000,00

240000,00

0,00

0,00

 

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

480000,00

480000,00

0,00

0,00

 

22090000

Державне мито

44000,00

44000,00

0,00

0,00

 

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

29000,00

29000,00

0,00

0,00

 

22090400

Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України

15000,00

15000,00

0,00

0,00

 

 

Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)

12007500,00

12000000,00

7500,00

0,00

 

X

Разом доходів

12007500,00

12000000,00

7500,00

0,00

 
             
             
 

Секретар

   

Вірстюк В.Л.

   
             

 

 

 

Додаток 2
до рішення про бюджет
Богородчанської селищної ради на 2019 рік

 

 

 

Фінансування селищного бюджету на 2019 рік

(грн)

Код

Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

Фінансування за типом кредитора

200000

Внутрішнє фінансування

 

-4 640 000

4 640 000

4 640 000

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків бюджетів

 

-4 640 000

4 640 000

4 640 000

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

 

-4 640 000

4 640 000

4 640 000

 

 

 

 

 

 

Фінансування за типом боргового зобов'язання

600000

Фінансування за активними операціями

 

-4 640 000

4 640 000

4 640 000

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

 

-4 640 000

4 640 000

4 640 000


Секретар селищної ради                                                                        Вірстюк В.Л.

 

                        

селище Богородчани

                   

Додаток 3

       
                       

до рішення ____________ ради

   
                       

"Про _____________ бюджет на 2019 рік"

   
     

DSC 00033

ШАНОВНІ БОГОРОДЧАНЦІ ТА ГОСТІ НАШОГО МІСТА! 

 

У 2016 році ми відзначили 575 років від першої письмової згадки про Богородчани. Наше містечко має давню історію, багату культуру та видатних земляків. Незважаючи на такий поважний вік,- це молоде та енергійне селище, яке потребує багато змін, і ми готові докласти усіх зусиль для покращення благоустрою, створення нових робочих місць, залучення інвестицій, сприяння малому бізнесу, для розвитку спорту та організації дозвілля дітей і молоді. Від нашої спільної праці та культури співжиття залежить, щоб Богородчани стали містом, безпечним і комфортним для мешканців та приязним для гостей.

У сучасному світі однією з умов успішного розвитку є ефективна комунікація. Тому радий вітати усіх на нашій сторінці. Сподіваюся, що вона стане додатковою можливістю для спілкування та отримання необхідної інформації.

З повагою,
Ростислав Заремба, Богородчанський селищний голова

Оголошення

* 15.04.2021 року о 10:00 год. відбудеться пленарне засідання сесії Богородчанської селищної ради. 

 

Привітання

Інвестиційна картка

Соціальні мережі

Посилання на веб-сайти органів влади

Фотозвіти

» дивитися всі фотозвіти